Lista lekarzy zakwalifikowanych do odbywania specjalizacji po post─Öpowaniu kwalifikacyjnym przeprowadzonym w terminie 1-31 marca 2017 roku
- Dodatkowa kwalifikacja

   

Nowy projekt realizowany przez CMKP w Warszawie

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
Realizator projektu wsp├│┼éfinansowanego ze ┼Ťrodk├│w Unii Europejskiej,
z Europejskiego Funduszu Społecznego,
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozw├│j

Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju

 

Projekt skierowany jest do┬álekarzy specjalizuj─ůcych si─Ö w tzw. trybie modu┼éowym w dziedzinach istotnych z┬ápunktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju, tj. w:

 • onkologii klinicznej,
 • radioterapii onkologicznej,
 • chirurgii onkologicznej,
 • patomorfologii,
 • hematologii,
 • geriatrii,
 • ortopedii i traumatologii narz─ůdu ruchu,
 • rehabilitacji medycznej,
 • reumatologii,
 • medycynie rodzinnej.

Szczeg├│┼éowe informacje o projekcie znajduj─ů si─Ö na stronie CMKP.

   

System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych

Z dniem 1 maja 2017 r. wchodz─ů w ┼╝ycie znowelizowane w 2015 r. przepisy ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty dotycz─ůce kszta┼écenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentyst├│w w szczeg├│lno┼Ťci, w pierwszej kolejno┼Ťci, w zakresie:

 1. Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK) i Lekarsko Dentystycznego Egzaminu Końcowego (LDEK) oraz
 2. Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PES).

Z uwagi na nowe, odmienne zasady reguluj─ůce przyst─ůpienie do powy┼╝szych egzamin├│w, zach─Öcamy do zapoznania si─Ö z informacjami podanymi poni┼╝ej oraz obowi─ůzuj─ůcymi przepisami prawa. Z dniem 1 maja br. udost─Öpnione zostan─ů tak┼╝e instrukcje obs┼éugi Systemu Monitorowania Kszta┼écenia Pracownik├│w Medycznych (SMK), s┼éu┼╝─ůcego do rejestracji kszta┼écenia podyplomowego m.in. lekarzy i lekarzy dentyst├│w.

 

Lekarski i Lekarsko Dentystyczny Egzamin Końcowy

W przypadku zamiaru przyst─ůpienia do egzamin├│w LEK i LDEK nale┼╝y wzi─ů─ç pod uwag─Ö, ┼╝e zg┼éoszenie b─Ödzie mog┼éo zosta─ç z┼éo┼╝one tylko i wy┼é─ůcznie za po┼Ťrednictwem SMK

W celu złożenia zgłoszenia do egzaminu LEK albo LDEK należy:

 • za┼éo┼╝y─ç konto w SMK,
 • uzyska─ç potwierdzenie swojej to┼╝samo┼Ťci czyli uwierzytelnienia, co mo┼╝liwe jest za pomoc─ů podpisania kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (tzw. podpisy elektroniczne) w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzia┼éalno┼Ťci podmiot├│w realizuj─ůcych zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352 i 1579) lub przez w┼éa┼Ťciw─ů okr─Ögow─ů izb─Ö lekarsk─ů lub Naczeln─ů Izb─Ö Lekarsk─ů to┼╝samo┼Ťci osoby, kt├│ra konto za┼éo┼╝y┼éa (w tym ostatnim przypadku niezb─Ödna jest osobista wizyta z dokumentem to┼╝samo┼Ťci we w┼éa┼Ťciwej izbie) oraz weryfikacj─Ö uprawnie┼ä.
  W przypadku lekarzy dysponuj─ůcych podpisem elektronicznym proces ten jest automatyczny i odbywa si─Ö tylko i wy┼é─ůcznie w SMK,

UWAGA:

Absolwent uczelni (lekarz nie posiadaj─ůcy jeszcze przyznanego prawa wykonywania zawodu, kt├│rego dane nie znajduj─ů si─Ö w Centralnym Rejestrze Lekarzy RP prowadzonym przez Naczeln─ů Izb─Ö Lekarsk─ů), zobowi─ůzany jest do osobistego stawiennictwa si─Ö we wskazanej w SMK okr─Ögowej izbie lekarskiej lub w Naczelnej Izbie Lekarskiej, w celu weryfikacji uprawnie┼ä, niezale┼╝nie od sposobu uwierzytelnienia.

 • z┼éo┼╝y─ç w SMK zg┼éoszenie LEK albo LDEK adresowane do dyrektora Centrum Egzamin├│w Medycznych (CEM).

UWAGA:

W sesji jesiennej 2017 wnioski o przyst─ůpienie do LEK albo LDEK sk┼éada si─Ö w terminie od 1 maja do 30 czerwca. Oznacza to, ┼╝e wszystkie czynno┼Ťci opisane powy┼╝ej musz─ů zosta─ç wykonane w tym przedziale czasowym.

 

 

Państwowy Egzamin Specjalizacyjny

W przypadku zamiaru przyst─ůpienia do egzaminu PES nale┼╝y wzi─ů─ç pod uwag─Ö, ┼╝e zg┼éoszenie b─Ödzie mog┼éo zosta─ç z┼éo┼╝one tylko i wy┼é─ůcznie za po┼Ťrednictwem SMK.

W celu przyst─ůpienia do PES nale┼╝y:

 • za┼éo┼╝y─ç konto w SMK,
 • uzyska─ç potwierdzenie swojej to┼╝samo┼Ťci czyli uwierzytelnienia, co mo┼╝liwe jest za pomoc─ů podpisania kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (tzw. podpisy elektroniczne) w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzia┼éalno┼Ťci podmiot├│w realizuj─ůcych zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352 i 1579) lub przez w┼éa┼Ťciw─ů okr─Ögow─ů izb─Ö lekarsk─ů lub Naczeln─ů Izb─Ö Lekarsk─ů to┼╝samo┼Ťci osoby, kt├│ra konto za┼éo┼╝y┼éa (w tym ostatnim przypadku niezb─Ödna jest osobista wizyta z dokumentem to┼╝samo┼Ťci we w┼éa┼Ťciwej izbie) oraz weryfikacj─Ö uprawnie┼ä. W przypadku lekarzy dysponuj─ůcych podpisem elektronicznym proces ten jest automatyczny i odbywa si─Ö tylko i wy┼é─ůcznie w SMK,
 • w przypadku lekarzy, kt├│rzy po raz pierwszy zamierzaj─ů przyst─ůpi─ç do PES (tzn. wcze┼Ťniej nie zostali dopuszczeni do egzaminu), przed z┼éo┼╝eniem w SMK zg┼éoszenia do tego egzaminu niezb─Ödne jest uzyskanie potwierdzenia zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji. W tym celu sk┼éadaj─ů odpowiedni wniosek w SMK do w┼éa┼Ťciwego urz─Ödu wojew├│dzkiego ze wzgl─Ödu na miejsce odbywania szkolenia specjalizacyjnego, a nast─Öpnie w formie papierowej wraz
  z ca┼éo┼Ťci─ů dokumentacji po┼Ťwiadczaj─ůcej odbycie szkolenia (tj. karta szkolenia specjalizacyjnego zawieraj─ůca opis realizacji programu szkolenia specjalizacyjnego, indeks wykonanych zabieg├│w i procedur medycznych oraz ewentualnie inne dokumenty potwierdzaj─ůce zrealizowanie wszystkich element├│w programu specjalizacji np. praca pogl─ůdowa lub publikacja) sk┼éadaj─ů go w urz─Ödzie wojew├│dzkim. Wojewoda dokonuje weryfikacji formalnej odbycia szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji lekarza, a nast─Öpnie przekazuje dokumentacj─Ö do w┼éa┼Ťciwego ze wzgl─Ödu na dziedzin─Ö specjalizacji konsultanta krajowego w celu dokonania merytorycznej weryfikacji odbycia szkolenia specjalizacyjnego. Proces ten odbywa si─Ö obecnie poza SMK, a ka┼╝da z wymienionych powy┼╝ej instytucji ma 14 dni na wykonanie nale┼╝─ůcych do jej kompetencji czynno┼Ťci. Oznacza to, ┼╝e przy maksymalnym wykorzystaniu wskazanych termin├│w ustawowych, proces uzyskania potwierdzenia zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji mo┼╝e trwa─ç ponad miesi─ůc. Wojewoda zawiadamia wnioskodawc─Ö o rozstrzygni─Öciu za pomoc─ů SMK.
  O odmowie potwierdzenia zako┼äczenia szkolenia specjalizacyjnego w skutek niezrealizowania poprawnie programu specjalizacji, wojewoda powiadamia wnioskodawc─Ö r├│wnie┼╝ na pi┼Ťmie.
 • z┼éo┼╝y─ç w SMK wniosek o Pa┼ästwowy Egzamin Specjalizacyjny do┼é─ůczaj─ůc do niego potwierdzenie zako┼äczenia szkolenia specjalizacyjnego

W przypadku lekarzy, kt├│rzy przyst─Öpuj─ů do PES po raz kolejny oraz lekarzy, kt├│rzy uzyskali uznanie dotychczasowego dorobku naukowego i zawodowego nie stosuje si─Ö przepis├│w dotycz─ůcych obowi─ůzku uzyskania potwierdzenia zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji. Oznacza to, ┼╝e po za┼éo┼╝eniu konta
w SMK i stosownej weryfikacji mo┼╝liwe jest z┼éo┼╝enie wniosku o przyst─ůpienie do PES.

UWAGA:

W sesji jesiennej 2017 wnioski o przyst─ůpienie do PES sk┼éada si─Ö w terminie od 1 maja do 31 lipca. Oznacza to, ┼╝e wszystkie czynno┼Ťci opisane powy┼╝ej musz─ů zosta─ç wykonane w tym przedziale czasowym.

 

WA┼╗NE:

Prosimy o zwr├│cenie szczeg├│lnej uwagi na podawany w SMK adres e-mail. Nale┼╝y mie─ç na uwadze, ┼╝e wszystkie informacje dotycz─ůce aktualnego stanu z┼éo┼╝onych w SMK wniosk├│w przekazywane
s─ů r├│wnolegle na za┼éo┼╝one konto w SMK oraz na podany adres e-mail.

 

Centrum System├│w Informacyjnych w Ochronie Zdrowia prowadzi infolini─Ö pod numerem:

+48 22 597 09 21

W przypadku wyst─ůpienia trudno┼Ťci z uzyskaniem po┼é─ůczenia z infolini─ů Systemu Monitorowania Kszta┼écenia Pracownik├│w Medycznych, prosimy o kierowanie zapyta┼ä na adres e-mail:

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamuj─ůcymi. W przegl─ůdarce musi by─ç w┼é─ůczona obs┼éuga JavaScript, ┼╝eby go zobaczy─ç.

 

 

 

 

Podstawy prawne:

 1. Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2017 r., poz. 127, 767);
 2. Ustawa z dnia 9 pa┼║dziernika 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niekt├│rych innych ustaw
   

Wsparcie dla podstawowej opieki zdrowotnej

Informujemy, ┼╝e Ministerstwo Zdrowia og┼éosi┼éo konkurs pn. "Jako┼Ť─ç w podstawowej opiece zdrowotnej" na realizator├│w projekt├│w dotycz─ůcych przygotowania i wdro┼╝enia dzia┼éa┼ä projako┼Ťciowych w podmiotach leczniczych udzielaj─ůcych ┼Ťwiadcze┼ä zdrowotnych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna. Wi─Öcej informacji mo┼╝na znale┼║─ç tu:┬áhttp://zdrowie.gov.pl/aktualnosc-3033-prawie_26_mln_zl_na_poprawe.html

   

Komunikat
Departamentu Nauki

Szanowni Państwo,

Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego uprzejmie informuje, że pod adresem https://www.csioz.gov.pl/projekty/nasze-systemy/ zamieszczono podręczniki dla użytkowników Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK).

 

Z powa┼╝aniem

Gra┼╝yna Cie┼Ťla
Specjalista
Departament Nauki i Szkolnictwa Wy┼╝szego
mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamuj─ůcymi. W przegl─ůdarce musi by─ç w┼é─ůczona obs┼éuga JavaScript, ┼╝eby go zobaczy─ç.
tel: (22) 860 12 26
fax: (22) 860 12 05

   

Wyniki post─Öpowania

Lista lekarzy i lekarzy dentyst├│w zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do odbywania specjalizacji po post─Öpowaniu kwalifikacyjnym przeprowadzonym w terminie 1-31 marca 2017 roku

Lekarze zakwalifikowani do szkolenia specjalizacyjnego w┬ápost─Öpowaniu kwalifikacyjnym przeprowadzonym w┬áterminie 1-31 marca 2017 roku, kt├│rzy zamierzaj─ů osobi┼Ťcie odebra─ç dokumentacj─Ö szkolenia specjalizacyjnego i┬áposiadaj─ů prawo wykonywania zawodu, proszeni s─ů o┬ázg┼éaszanie si─Ö do Oddzia┼éu Zdrowia Publicznego w┬áRzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, VI pi─Ötro, pok├│j 615, w dniach 5-6 kwietnia 2017 r. w godz. od 900 do 1530.

Natomiast lekarze, kt├│rzy posiadaj─ů ograniczone prawo wykonywania zawodu otrzymaj─ů dokumentacj─Ö po wcze┼Ťniejszym przed┼éo┼╝eniu prawa wykonywania zawodu nie p├│┼║niej ni┼╝ do 14 kwietnia br.

W przypadku os├│b, kt├│re nie zg┼éosz─ů si─Ö w wyznaczonym terminie, dokumentacja zostanie wys┼éana drog─ů pocztow─ů na adres korespondencyjny.

   

Miejsca szkoleniowe dla lekarzy i lekarzy dentyst├│w

 

Liczba miejsc dla lekarzy i lekarzy dentyst├│w, kt├│rzy rozpoczn─ů specjalizacj─Ö na podstawie post─Öpowania kwalifikacyjnego, kt├│re b─Ödzie przeprowadzone w terminie 1-31 marca 2017 roku w┬áwojew├│dztwie podkarpackim:

   

Statystyczne ABC ochrony zdrowia w wojew├│dztwie podkarpackim w latach 2011-2015

   

Miejsca szkoleniowe dla magistr├│w

Wykaz miejsc szkoleniowych w jednostkach uprawnionych do prowadzenia specjalizacji w dziedzinach maj─ůcych zastosowanie w ochronie zdrowia w wojew├│dztwie podkarpackim. Stan na 25 lipca 2016 roku: