Specjalizacje lekarzy i lekarzy dentystów

 

 

Lekarze i lekarze dentyści uzyskują tytuł specjalisty w określonej dziedzinie medycyny poprzez odbycie szkolenia określonego programem specjalizacji i złożenie państwowego egzaminu, albo po uzyskaniu równoważnego tytułu specjalisty za granicą.