Sprawozdawczość roczna za 2013

Sprawozdawczość roczna gromadzona w WCZP

Sprawozdawczość roczna gromadzona w Wojewódzkim Centrum Zdrowia Publicznego dotyczy działalności i pracujących w opiece zdrowotnej. Dane przekazywane są w formie elektronicznej w systemie SSRMZ (dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie danych w formie papierowej na drukach MZ).

System sprawozdawczości rocznej SSRMZ:

Zadaniem Systemu Statystyki Resortowej Ministra Zdrowia jest wspieranie procesu zbierania sprawozdań z jednostek
organizacyjnych podległych Ministerstwu Zdrowia. Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego obejmuje swoim zakresem podmioty województwa podkarpackiego.

 

LOGOWANIE

 

Instrukcja rejestracji użytkownika

Instrukcja użytkownika

 

Wzory druków sprawozdawczych za rok 2013
z zakresu psychiatrii:

Opieka psychiatryczna
arkusz pomocniczy i instrukcja

Wzory pozostałych druków sprawozdawczych za rok 2013:

Pisma wysłane do podmiotów wykonujących działalność leczniczą:

UWAGA! Aby odczytać pliki w formacie PDF należy pobrać i zainstalować darmowy program Adobe® Reader. Pobierz