Akredytacja

Jednostki, które są zainteresowane prowadzeniem szkolenia specjalizacyjnego dla lekarzy i lekarzy dentystów w systemie modułowym, powinny złożyć wniosek o wpis na listę  jednostek organizacyjnych prowadzących szkolenie specjalizacyjne i przesłać na adres:


Dział Akredytacji, Koordynacji i Oceny Jakości Kształcenia CMKP

Ul. Marymoncka 99/103

01-813 Warszawa

 

Wzory wniosków i więcej dodatkowych informacji można uzyskać na stronie internetowej CMKP