Sprawozdawczość roczna za 2016/2017

Medycyna szkolna

Obowiązek wypełniania sprawozdań MZ-06 mają podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą szkolną. Sprawozdanie należy przekazać do Wydziału Polityki Społecznej do dnia 28 września za ostatni rok szkolny.

tel. 17 867-15-13 Bernadeta Hydzik

 

 

Wzór druku sprawozdawczego za rok szkolny 2016/2017 oraz instrukcja:

 

System sprawozdawczy SSOZ

Dane dotyczące opieki profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą szkolną przekazywane są w formie elektronicznej w systemie SSOZ (dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie danych w formie papierowej na drukach MZ).

 

 

LOGOWANIE

 

Podręcznik użytkownika

 

UWAGA! Aby odczytać pliki w formacie PDF należy pobrać i zainstalować darmowy program Adobe® Reader. Pobierz