Statystyka sprawozdawcza

 

 

zadaniem statystyki sprawozdawczej jest  zbieranie sprawozdań z jednostek organizacyjnych podległych Ministerstwu Zdrowia gromadzenie, przechowywanie i opracowywanie zebranych danych oraz ogłaszanie, udostępnianie i rozpowszechnianie wyników badań statystycznych (jako oficjalnych danych statystycznych), dokonanych obliczeń, opracowań i analiz, w tym podstawowych wielkości i wskaźników.