Nowy projekt realizowany przez CMKP w Warszawie

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
Realizator projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej,
z Europejskiego Funduszu Społecznego,
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju

 

Projekt skierowany jest do lekarzy specjalizujących się w tzw. trybie modułowym w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju, tj. w:

  • onkologii klinicznej,
  • radioterapii onkologicznej,
  • chirurgii onkologicznej,
  • patomorfologii,
  • hematologii,
  • geriatrii,
  • ortopedii i traumatologii narządu ruchu,
  • rehabilitacji medycznej,
  • reumatologii,
  • medycynie rodzinnej.

Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się na stronie CMKP.